HOUSE and DESIGNS ?

ความรักของบ้านแบบดั้งเดิมกับความคิดอยากจะสลัดวิถีชีวิตเก่า ๆ

ในสถานการณ์เมื่อบ้านแบบดั้งเดิมเกาหลีที่มีอยู่ควรจะรื้อถอนบางส่วน เท่าที่จะเป็นอุปสรรคต่อแผนการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่จากกรุงโซลถึง Gangneung ซึ่งมีการเตรียม 2018 Pyeong Chang Winter...อ่านต่อ  [ 5 ] Post : 14/2/2017

บ้านเชิงเส้น 3.5 ชั้นที่การเคลื่อนไหวแนวนอนและแนวไม่มีที่สิ้นสุด

บ้านเชิงเส้น 3.5 ชั้น ที่มีการเคลื่อนไหวแนวนอนและแนวไม่มีที่สิ้นสุดและกลางวันเพียงพอท่วมพื้นที่ใช้สอยที่สำคัญ ขนาบข้างระหว่างบ่อปลาคราฟและสระว่ายน้ำ ปริมาณคอร์ทยาร์ดคู่ ศูนย์กลางไป...อ่านต่อ  [ 14 ] Post : 12/2/2017
Back  Next