HOUSE and DESIGNS ?

บ้านต้นศตวรรษที่ 20 การผสมเก่าและใหม่เผยให้เห็นร่วมสมัย

บริษัท โปรตุเกส, Gisela Silva Monteiro Arquitectos, ได้แล้วเสร็จบ้านใน Avintes ในปอร์โต, โปรตุเกส เสร็จในปี 2011 นี้ บ้านต้นศตวรรษที่ 20 ได้รับการบูรณะทั้งภายในและภายนอก,...อ่านต่อ  [ 1902 ] Post : 7/1/2013

บ้านร่วมสมัย 2 ชั้น ทัศนียภาพที่สวยงามสามารถที่จะนั่งอยู่กลางแดดในเวลาที่ต่างกันของวัน

บริษัทสถาปนิกนิวซีแลนด์ Tennent + Brown Architects ได้สร้างบ้าน Cook Strait House. เสร็จสมบูรณ์ในปี 2012 นี้ บ้านร่วมสมัย 4,316 ตารางฟุต ตั้งอยู่บนยอดหน้าผาในเวลลิงตัน, นิวซีแลนด์....อ่านต่อ  [ 1182 ] Post : 7/1/2013
Back  Next