HOUSE and DESIGNS ?

บ้าน 2 ชั้นติดทะเลสาบใกล้ชิดกับธรรมชาติบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

ความฝันของเจ้าของคือการสร้างบ้านบนไซต์ติดทะเลสาบแคบ ๆ ซึ่งมีการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติบรรยากาศแบบญี่ปุ่น รวมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของความซับซ้อน...อ่านต่อ  [ 2702 ] Post : 3/1/2013

บ้านชั้นเดียว มุมมองความเป็นส่วนตัวและพืชพันธุ์ธรรมชาติ

บ้านใหม่ที่อยู่บนบล็อกลาดชันหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ไปทางเนื่องจาก Pittwater การตัดสินใจที่จะหาบ้านที่ด้านบนของความลาดชัน ไปยังด้านหลังของตึกที่ทำกับลูกค้าในช่วงต้น...อ่านต่อ  [ 3002 ] Post : 2/1/2013
Back  Next